Lämpökilvet

Tulipalovaaran tai kuumuuden aiheuttamien palojälkien vuoksi öljylampun liekkilasin suun ja katon vällä pitää aina olla vähintään 110 cm turvaväli jos lämpökilpeä ei käytetä. Lämpökilpi mahdollistaa huomattavasti pienemmän turvavälin. Suosittelemme liekkilasin suun ja lämpökilven väliksi 6-10 cm.

Järjestys: